Licencje i zezwolenia

POZYSKUJEMY LICENCJE I ZEZWOLENIA W TRANSPORCIE

CPC POLAND posiada w swojej ofercie załatwianie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem lub odnowieniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji w międzynarodowym transporcie drogowych rzeczy oraz osób, jak również spedycji. Jesteśmy obecni w 5 miastach w Polsce: Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice. Obsługujemy klientów z terenu całego kraju!

Na podstawie zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika można wykonywać zarobkowy przewóz rzeczy lub osób na terenie kraju. Zezwolenie to jest wymagane również od przedsiębiorców starających się wydanie licencji dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika na dzień składania wniosku o licencję dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego wniosek o wydanie obu dokumentów składany jest łącznie.

POZYSKUJEMY LICENCJE I ZEZWOLENIA W TRANSPORCIE

W ramach naszej usługi:
– wypełniamy niezbędne dokumenty i kompletujemy wniosek,
– dostarczamy dokumenty do właściwego urzędu*,
– odbieramy dla Państwa wydane licencję lub zezwolenie,
– możemy użyczyć Państwu certyfikat kompetencji zawodowych (CPC) – sprawdź tutaj
– załatwiamy (bez marży lub prowizji) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – jest to najpopularniejszy sposób spełnienia wymogu finansowego. Składka roczna za oferowane ubezpieczenie wynosi 250 zł za rok.

W przypadku licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy lub osób wniosek jest składany w Warszawie (GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego), natomiast zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika (bez licencji międzynarodowej) w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W ramach naszej usługi pozyskiwania licencji składamy dokumenty i odbieramy wydane licencje i zezwolenia w miastach, w których mamy biura: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław oraz Katowice. W pozostałych przypadkach wniosek przesyłany jest listownie lub składa go osobiście przedsiębiorca.

Ile to kosztuje?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika w transporcie drogowym osób lub rzeczy (bez licencji międzynarodowej)

Opłata wysokość
Nasza usługa* 400 zł
Opłata za udzielenie zezwolenia 1000 zł
Opłata za 1 wypiz z zezwolenia** 110 zł

* jest to cena netto
** wypisy są przewożone w samochodach; przedsiębiorca powinien pobrać tyle wypisów ile ma samochodów.

Licencja dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego (rzeczy lub osób)

Opłata wysokość
Nasza usługa* 600 zł
Opłata za udzielenie zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika**
1000 zł
Opłata za udzielenie licencji
w transporcie międzynarodowym***
4000 zł
Opłata za 1 wypiz z licencji**** 440 zł

* jest to cena netto
** tylko jeżeli przedsiębiorca jeszcze go nie posiada
*** przedstawiona w tabeli wysokość opłat za licencję i wypisy z licencji dotyczy sytuacji kiedy jej termin ważności wynosi 5 lat. Istnieje również opcja opłacenia licencji z 10 letnim terminem ważności. W takim przypadku opłata za wydanie zezwolenia wynosi 8000 zł, a za każdy wypis 880 zł.
**** wypisy są przewożone w samochodach; przedsiębiorca powinien pobrać tyle wypisów ile ma samochodów

TWOJE KORZYSĆI

Oszczędność czasu – działamy szybko i sprawnie.

Pewność – dokumenty są przygotowywane przez profesjonalistów z dużym doświadczeniem.

Dodatkowe usługi w jednym miejscu, m.in. użyczenie certyfikatu, zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – przyspiesza to i upraszcza proces uzyskania licencji lub zezwolenia.

Szybki kontakt

Oddziały

Poznań
Ul. Święty Marcin 29/21
61-806 Poznań

Warszawa
Ul. Hoża 86 lokal 410
00-682 Warszawa

Katowice
Ul. Warszawska 40/2A
40-008 Katowice

Wrocław
Ul. Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław

Kraków
Ul. Karmelicka 64/9
31-128 Kraków

wpis do ceidg